Tjänster för bygg och förvaltning

bygg och förvaltning

Energiberäkning BBR 29 inför bygglov

Att söka bygglov när man skall bygga ett hus som inte är producerat av en större hustillverkare innebär ofta att man själv måste komplettera med en energiberäkning BBR 29 för att få startbesked och sedan en verifierad beräkning för slutbeskedet (byggtekniska förändringar under byggtiden, injusterade luftflöden OVK ska uppdateras m.m.) men det ska framgå att det är en verifierad slutberäkning. Vi utför alla energiberäkningar enligt Boverkets gällande föreskrifter och normer.

Vi ordnar energiberäkningen enligt Boverkets krav enligt BBR 29 samt enligt  BFS 2018:5 (Ben 3) snabbt enkelt och till ett fast pris och normalt inom 7 arbetsdagar.

Vi gör beräkningen för startbesked enligt de krav som gäller och du får en trevlig och enkel rapport.

  • 3 000 kr för en vanlig villa.
  • 2 500 kr för en tillbyggnad med tre nya väggar.
  • 4 500 kr för kommersiella lokalbyggnader upp till 2 000 kvm.
  • Lokalbyggnader över 2 000 kvm begär offert.
  • 600 kr kostar sedan en Verifieringsberäkning för att få slutbeskedet.
  • 800 kr för Verifiering av större lokalbyggnad.

          (alla priser exkl. moms)

Skicka det ni har i form av måttsatta ritningar och klimatskärmens ingående material med tjocklekar så att U-värdet kan beräknas och U-värde för fönster, dörrar och ev. portar samt hur ni tänk värma och ventilera huset. Vi måste också veta vilken Kommun fastigheten ligger i så börjar vi så. Skulle något saknas hör vi av oss.

Kvalitetssäkring av Bygglovshandlingar

PL Ingenjörsteknik kvalitetssäkrar er bygglovsansökan genom att gå igenom era handlingar för att verifiera att dessa är korrekta och överensstämmer med ställda krav. Detta ger Er en snabbare bygglovshandläggningstid hos Kommunen.

Projektledning

PL Ingenjörsteknik skapar fungerande team.
Att leda en grupp av projekterande konsulter till färdiga handlingar är inte alltid så lätt. Det gäller att skapa fungerande team i projektet och det krävs stor förståelse av samband och funktioner inom olika teknikområden för att få alla att styra mot ett gemensamt mål.

PL Ingenjörsteknik har erfarenhet av projekteringsledning. Vi vet vilka kompetenser som behövs för att skapa ett balanserat team och vi kan samordna behoven för att nå målet i utsatt tid.

Kontakta oss för att få ett väl fungerande team!

Byggarbetsmiljösamordning BAS P/U

Hjälp med lagkraven.
Vi kan erbjuda Byggarbetsmiljösamordning, planering och utförande, enligt arbetsmiljölagen.

Enligt arbetsmiljölagens 3 kapitel och § 6 så ska den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska även utse en lämplig byggarbetssamordnare för både projektering och utförande.

BAS-P ska samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje skede av planeringen och projekteringen ska följas ifråga om såväl byggskedet som brukandet av byggnaden eller anläggningen.

BAS-U ska bland annat se till att samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället.

PL Ingenjörsteknik har adekvat utbildning och erfarenhet och vi vet vad som krävs för att uppfylla kraven. Kontakta oss så kan vi upprätta riskanalys och arbetsmiljöplan enligt lagkraven.