Företaget

Verksamheten som bedrivits sedan år 2005 och består av olika byggnadsbesiktningar och teknisk konsultverksamhet inom byggnads- och anläggningstekniska området. Företaget har sitt säte i Strängnäs. Verksamhetsansvarig i företaget är Petter Lidén (Certifierad energiexpert, Besiktningsman SBR, Elbehörighet ABL, OVK, Termograför m.m.)

bostadsrättsföreningar

Kompetensområden

kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

PL IngenjörsTeknik AB ska genom hög service och stort engagemang i kombination med kompetens inom företagets verksamhetsområden uppnå en bättre resurseffektivitet både ur ekonomisk och ur miljömässig synpunkt. Företagets affärsidé präglas av resurseffektivitet som ger kvalitetsfördelar och en bättre lönsamhet för kunden. PL IngenjörsTeknik AB ska kontinuerligt förbättra kompetensen och ta ansvar för att höja kvalitén med strävan att ständigt bli bättre.

Miljöarbete

PL IngenjörsTeknik AB ska erbjuda tjänster som bidrar till att uppnå kraven i det globala klimatarbetet. Arbetet ska kontinuerligt ske med högt miljömedvetande. Föreslagna åtgärder ska i minsta möjliga mån belasta vår miljö och dess resurser. Företaget ska sträva att energioptimera befintliga fastighetsinstallationer för att därigenom minska energi utnyttjandet och miljöpåverkan. PL Ingenjörstekniks kontorslokaler är självförsörjande via egna solcellspaneler.

miljöarbete

Referenser

referenser

Grävlingen 12

Energideklaration
referenser

Stuten 12

Energideklaration
referenser

Blåmannen 20

Energideklaration
referenser

Brahelund 2

Energideklaration