Nyheter

Besiktningsman till Solenergianläggning

Behöver du en besiktningsman för Er nyinstallerade Solenergianläggning så hör av er till PL Ingenjörsteknik så besiktar vi Solenergianläggningen.

Radonbidrag

From 1 Juli 2018 kan husägare söka Radonbidrag för radonsanering.
Ansökan ska som förut sändas till Länsstyrelsen och nu ökar bidraget till 25 00 kr (max 50% av 50 000 kr).