Radonbesiktning

radonbesiktning

Radonbesiktning

Vid förhöjt årsmedelvärde utför vi radonbesiktning inklusive offert på saneringsåtgärder för att minska radonhalten i er villa. Vi utför även radonsanering i större fastigheter.

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet Radium faller sönder. Radium finns i mark, byggmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Av radon bildas i sin tur radondöttrar som ofta fastnar på dammet i inomhusluften. Det är strålningen från dessa som kan ge höga stråldoser i bostäder.

Gränsvärdet för boendemiljö är ett årsmedelvärde på max 200 Bq/m3. En korrekt mätning ska ske under perioden 1 Oktober till 30 April och pågå under minst 2 månader. Är årsmedelvärdet högre krävs en besiktning som ger underlag för de åtgärder som krävs för att minska värdet till en godkänd nivå. Vi på PL Ingenjörsteknik är specialister på radonbesiktningar och utför även de installationer som krävs för att minska halten till en godkänd nivå.

Nu kan du återigen söka radonbidrag from 1 Juli via Länsstyrelsen. Maxbeloppet som nu betalas ut är 25 000 kr (max 50% av 50 000 kr).

Mätning med spårfilm kan fastighetsägaren själv ombesörja genom att beställa spårfilmsdosor via länken nedan

Länk till beställning av RADONDOSOR för mätning