Radonbesiktning

radonbesiktning

Radonbesiktning

Vid förhöjt årsmedelvärde utför vi radonbesiktning inklusive offert på saneringsåtgärder för att minska radonhalten i er villa. Vi utför även radonsanering i större fastigheter.

Vad är Radon?

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet Radium faller sönder. Radium finns i mark, byggmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Av radon bildas i sin tur radondöttrar som ofta fastnar på dammet i inomhusluften. Det är strålningen från dessa som kan ge höga stråldoser i bostäder.

Radonbesiktning

Gränsvärdet för boendemiljö är ett årsmedelvärde på max 200 Bq/m3. En korrekt mätning ska utföras under perioden 1 Oktober till 30 April och pågå under minst 2 månader (60 dagar). Är årsmedelvärdet högre än 200 Bq/m3 krävs en besiktning av en behörig radonbesiktningsman som ger er en rapport med underlag för de åtgärder som krävs för att minska värdet till en godkänd nivå. Vi på PL Ingenjörsteknik är specialister på radonbesiktningar har speciella instrument för att lokalisera var radonet läcker in i ert hus. Vi utför även de installationer som krävs för att minska halten till en godkänd nivå.

Mätning med spårfilm kan fastighetsägaren själv ombesörja genom att beställa spårfilmsdosor via länken nedan

Länk till beställning av RADONDOSOR för mätning