Solenergianläggning

solenergianläggning

Alla tjänster

Solcellsanläggning

PL IngenjörsTeknik AB utför installation och montering av solcellsanläggningar för både företag och privatpersoner.
Vi erbjuder allt från projektering och kostnadsberäkning till installation av kompletta solcellsanläggningar av hög kvalitet.


Begär en kostnadsfri offert från PL IngenjörsTeknik AB.

Vi undersöker dina förutsättningar och gör en kostnadsberäkning för en lämplig anläggning. Vill du ha offert på en nyckelfärdig solcellsinstallation eller bara på solcellerna och utför installationen själv?

Tveka inte att kontakta oss. Det kostar ingenting och du förbinder inte till någon av offerterna.

Varför solcellsanläggning?

Att ha en egen solcellsanläggning är en av de lönsammaste och säkraste investeringar du kan göra.

Det har blivit mer och mer attraktivt med en egen solcellsanläggning på grund av att elpriserna har höjts rejält och kommer att fortsätta stiga.

Att investera i solenergi betyder att du producerar din egen el och kan sälja tillbaka överskottet till nätbolaget. Du höjer också värdet och energiklassningen på din fastighet och dessutom bidrar du till ett bättre miljöklimat.

Att ha en solcellsanläggning på din fastighet innebär:

  • Du blir oberoende av elprishöjningar
  • Den är helt underhållsfri och miljövänlig
  • Anläggningen har lång livslängd, upp mot 50 år
  • Du spar pengar genom ett lägre totalpris på el
  • Du säljer överskottet på din el till elbolaget

Hur fungerar det

Solens strålar omvandlas till el med hjälp av solceller. För att din fastighet ska kunna använda elen från solpanelerna måste den omvandlas från likström till växelström och det görs med hjälp av en växelriktare.

När solcellerna är installerade på din fastighet byter ditt nätbolag ut din mätare så att den mäter både den el du köper och den du vill sälja.

Du kan få ett överskott på din el under vissa perioder och det kan du mata in på elnätet för att sen sälja till elbolaget. För den el du säljer kommer ditt nätbolag att ersätta dig för den så kallade nätnyttan du bidrar till.

Klara sommardagar ger mest energi och den högsta elproduktionen från solpanelerna har du mellan mars och oktober.

Genom att investera i en solcellsanläggning möjliggör du att i framtiden minska ditt beroende till nätbolagen och nästan bli självförsörjande på energi.

Söka bidrag

Om du investerar i en solcellsanläggning kan du ansöka om statligt investeringsstöd. Det fördelas enligt turordning över året av Länsstyrelsen tills det är slut.

Stödnivån från och med 1 januari 2015 är max 30 procent för företag och högst 20 procent till övriga. Den beräknas utifrån de stödberättigande installationskostnaderna. Stödet ges till både företag, privatpersoner och offentliga organisationer.

Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Från och med den 1 januari 2015 kan man få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats.