Solenergianläggning

solenergianläggning

Solcellsanläggning

PL Ingenjörsteknik AB utför installation och montering av solcellsanläggningar för både företag och privatpersoner.
Vi erbjuder allt från projektering och kostnadsberäkning till installation av kompletta solcellsanläggningar av hög kvalitet.


Begär en kostnadsfri offert från PL Ingenjörsteknik AB.

Vi undersöker dina förutsättningar och gör en kostnadsberäkning för en lämplig anläggning. Vill du ha offert på en nyckelfärdig solcellsinstallation eller bara på solcellerna och utför installationen själv?

Tveka inte att kontakta oss. Det kostar ingenting och du förbinder inte till någon av offerterna.

Varför solcellsanläggning?

Att ha en egen solcellsanläggning är en av de lönsammaste och säkraste investeringar du kan göra.

Det har blivit mer och mer attraktivt med en egen solcellsanläggning på grund av att elpriserna har höjts rejält och kommer att fortsätta stiga.

Att investera i solenergi betyder att du producerar din egen el och kan sälja tillbaka överskottet till nätbolaget. Du höjer också värdet och energiklassningen på din fastighet och dessutom bidrar du till ett bättre miljöklimat.

Att ha en solcellsanläggning på din fastighet innebär:

  • Du blir oberoende av elprishöjningar
  • Den är helt underhållsfri och miljövänlig
  • Anläggningen har lång livslängd, upp mot 50 år
  • Du spar pengar genom ett lägre totalpris på el
  • Du säljer överskottet på din el till elbolaget

Hur fungerar det

Solens strålar omvandlas till el med hjälp av solceller. För att din fastighet ska kunna använda elen från solpanelerna måste den omvandlas från likström till växelström och det görs med hjälp av en växelriktare.

När solcellerna är installerade på din fastighet byter ditt nätbolag ut din mätare så att den mäter både den el du köper och den du vill sälja.

Du kan få ett överskott på din el under vissa perioder och det kan du mata in på elnätet för att sen sälja till elbolaget. För den el du säljer kommer ditt nätbolag att ersätta dig för den så kallade nätnyttan du bidrar till.

Klara sommardagar ger mest energi och den högsta elproduktionen från solpanelerna har du mellan mars och oktober.

Genom att investera i en solcellsanläggning möjliggör du att i framtiden minska ditt beroende till nätbolagen och nästan bli självförsörjande på energi.

Söka bidrag

Avdrag för grön teknik 2023

Nu är allt klart hur avdraget för grön teknik kommer se ut under 2023 och glädjande nog blir det nu ännu mer fördelaktigt för privatpersoner att investera i solceller.

Vi listar nedan lite viktig fakta kring avdraget för grön teknik.

Avdraget fungerar som ett ROT-avdrag men är ett eget avdrag

Det kan låta rörigt men avdraget för grön teknik fungerar ungefär som ett ROT-avdrag, men är det inte. Det är två separata avdrag som man som konsument har möjlighet att göra.

Endast kompletta solcellsanläggningar är berättigade avdrag

Enda möjligheten att få ta del av avdraget för grön teknik är att köpa en komplett solcellsanläggning, inklusive montage. Det är alltså inte möjligt att göra någon del av arbetet själv eller köpa material separat om man vill ha möjlighet att ta del av avdraget.

Avdraget för grön teknik är nu 50% respektive 20%

Avdraget för grön teknik höjs från och med första januari 2023. Avdraget för laddning och lagring, det vill säga solcellsanläggningar som säljs med en växelriktare som klarar av att hantera ett batteri tillsammans med just ett batteri, är oförändrat mot tidigare. Det avdraget ligger på 50% av totalsumman där växelriktaren, batteriet, samt montaget av dessa ingår under denna avdragspost.

För övrigt material och arbete i en solcellsanläggning med batteri. Samt solcellsanläggningar utan batteri. Gäller från den första januari 2023 ett avdrag på 20% jämfört med tidigare 15%.

Precis som tidigare kommer kunder se priset efter avdrag för grön teknik direkt på sin offert och faktura. Solcellen hjälper alltid kunden med att ansöka om avdraget för grön teknik mot Skatteverket. Noterbart att kunden är ansvarig för att det skattemässiga utrymmet för avdraget finns.

Noterbart att även om avdragen är på 50% respektive 20% så är de i praktiken istället 48,5% respektive 19,4%. Detta för att en schablon om 97% av totalsumman är berättigad avdraget medan 3% inte är berättigat avdrag. Detta räknas givetvis fram automatiskt på offerten respektive fakturan av oss på Solcellen.

Maximalt avdrag för grön teknik är precis som tidigare 50 000 kronor per person och år. Ett samboende par där båda är registrerade ägare av fastigheten kan alltså få max 100 000 kronor i avdrag.

Avdraget för grön teknik gäller även nybyggda hus

Förutsättningen för att få göra avdrag för grön teknik är att du betalat tillräckligt mycket skatt och att du äger fastigheten där solcellerna ska monteras. Det spelar ingen roll hur gammalt eller nytt huset är.

I sammanhanget är det viktigt att notera att det endast är möjligt att göra avdraget om man äger fastigheten där solcellerna ska monteras. Vill man kunna ta del av maximalt avdrag för två personer, det vill säga två gånger 50 000 kronor, måste båda personerna vara registrerade ägare av fastigheten. Är du ensam ägare av fastigheten blir ditt maximala avdrag 50 000 kronor. Detta kan göra att kostnaden för att installera solceller blir högre om man äger sin fastighet ensam.

Vill du läsa mer om detta? Skatteverket har en hel del information på sin hemsida och de har också oftast möjlighet att svara på hur just ditt utrymme för att göra avdrag ser ut.